Studie och yrkesvägledning

Obligatoriska möten med Studie- och yrkesvägledare

Studie- och yrkesvägledaren besvarar dina frågor kring studier och yrken. Syftet är att stötta dig i att planera din framtid och ge dig förutsättningar så att du kan göra ett så väl genomtänkt val som möjligt. Du är själv aktiv i planeringen av din framtid.

Studie- och yrkesvägledaren svarar på frågor som handlar om:

  • Kartläggning av dina utbildningar
  • Val av yrke eller byte av yrke
  • Validering och prövning
  • Antagnings- och behörighetsregler
  • Information om yrken och arbetsmarknad
  • Planering av dina studier mot till exempel en examen

Ni pratar kring dina intressen, nuvarande situation och framtidsmål. Du får hjälp att synliggöra dina styrkor, alternativ och vad som krävs för att du ska komma vidare. Tillsammans gör du och Studie- och yrkesvägledaren upp en studieplan och sätter upp realistiska mål.

 

Så här kan du förbereda dig inför samtalet

Utgå ifrån var du står nu och fundera över dina mål och hur du tänker nå dit. Allt detta kan du få hjälp av Studie- och yrkesvägledaren med, men det är bra om du börjat fundera redan innan mötet.

  • Skriv ner tankar och funderingar du har
  • Titta igenom kursutbud, titta gärna på utbildningar inom olika utbildningsformer
  • Ta med dig betyg och andra handlingar som kan vara viktiga
KROM Rusta och Matcha Stockholm
sv_SESwedish