Studie- och yrkesvägledning

Studie- och yrkesvägledning

Studie- och yrkesvägledarna på Itineris kan hjälpa dig besvara dina frågor kring studier och yrken. Syftet är att stötta dig i att planera din framtid och ge dig förutsättningar så att du kan göra ett så väl genomtänkt val som möjligt. Studie- och yrkesvägledaren kan fungera som ett bollplank och hjälpa dig konkretisera dina tankar och mål och påbörja en handlingsplan. Du är själv aktiv i planeringen av din framtid. 

 

Med studie- och yrkesvägledaren pratar du kring dina intressen, nuvarande situation och framtidsmål. Du får hjälp att synliggöra dina kompetenser, styrkor, alternativ
och vad som krävs för att du ska komma vidare.

 

Studie- och yrkesvägledaren svarar på frågor som handlar om:

 • Information om utbildningar
 • Studiefinansiering
 • Kartläggning av din utbildningsgrund
 • Val av yrke eller byte av yrke
 • Validering och prövning
 • Antagnings- och behörighetsregler
 • Information om yrken och arbetsmarknad
 • Planering av dina studier och kartläggning av dina betyg 
KROM Rusta och Matcha Stockholm
KROM Rusta och Matcha Stockholm

      Förbered dig inför mötet genom att:

  • Skriva ner dina tankar och funderingar
  • Utgå från var du står nu och fundera över dina mål
  • Titta igenom kursutbud, titta gärna på utbildningar inom olika utbildningsformer
  • Ta med ditt betyg och andra handlingar som kan vara viktiga
sv_SESwedish