Kundval Rusta och Matcha

Itineris är ett unikt företag inom Rusta och Matcha. Det som särskiljer oss från övriga aktörer är vår expertis inom mångfald och förmåga att hjälpa, vägleda och utbilda ALLA människor, oavsett tidigare kunskaper, bakgrund och erfarenheter.

Vi är specialister på att anpassa aktiviteter efter varje individs unika behov för att ge dig de rätta förutsättningarna att ta dig vidare till nästa steg i livet, vare sig det rör sig om arbete eller studier. Vi förstår att det kan finnas olika typer av hinder för att komma ut på arbetsmarknaden, från kunskapsmässiga till personliga och kulturella. Hos oss få du de verktyg du behöver för att ta dig in på arbetsmarknaden och utvecklas som person.

För vem

Rusta och matcha är för dig som kan jobba, men som behöver extra stöd för att hitta jobb eller börja studera. Med hjälp av en handledare får du ta del av individuellt anpassade aktiviteter som hjälper dig att snabbare nå ditt mål. Det kan vara kontakter med arbetsgivare, stöd att hitta och söka jobb, information om utbildningsmöjligheter samt vägledning. Minst en gång varannan vecka har du individuella utvecklingsmöten med din handledare. Om du inte talar svenska kan du få stöd på ditt eget språk.

Så här fungerar det

Det är Arbetsförmedlingen som bedömer om tjänsten rusta och matcha är lämpligt för dig och vilken nivå som passar dig bäst. Du deltar i tjänsten i sex månader initialt och sedan gör Arbetsförmedlingen en ny bedömning om du kan fortsätta tjänsten i ytterligare sex månader. Du kan alltså delta i sammanlagt 12 månader. Du väljer själv vilken leverantör du vill ha. Det gör du enklast genom att gå in på Arbetsförmedlingens hemsida.

Ekonomiskt stöd

När du deltar i ett program kan du ansöka om aktivitetsstöd, utvecklingsersättning eller etableringsersättning. Du kan läsa mer om vem som kan ansöka om ersättning samt hur man går till väga här.

Försäkring

Du omfattas av personskada och grupplivförsäkringar när du deltar i rusta och matcha.

KROM Rusta och Matcha Stockholm
sv_SESwedish