Educational and professional guidance

Obligatoriska möten med Studie- och yrkesvägledare

Studie- och yrkesvägledaren besvarar dina frågor kring studier och yrken. Syftet är att stötta dig i att planera din framtid och ge dig förutsättningar så att du kan göra ett så väl genomtänkt val som möjligt. Du är själv aktiv i planeringen av din framtid.

The education and carrer counselor answers questions about:

  • Mapping your education
  • Choosing a profession or changing professions
  • Validation and testing
  • Admission and eligibility requirements
  • Information about professions and labor market
  • Planning your studies towards, for example, a degree

Ni pratar kring dina intressen, nuvarande situation och framtidsmål. Du får hjälp att synliggöra dina styrkor, alternativ och vad som krävs för att du ska komma vidare. Tillsammans gör du och Studie- och yrkesvägledaren upp en studieplan och sätter upp realistiska mål.

 

In preparation

Utgå ifrån var du står nu och fundera över dina mål och hur du tänker nå dit. Allt detta kan du få hjälp av Studie- och yrkesvägledaren med, men det är bra om du börjat fundera redan innan mötet.

  • Write down your thoughts
  • Look through course offerings, preferably explore programs in different educational formats
  • Bring your credentials and other documents that may be important.
KROM Rusta och Matcha Stockholm
en_GBEnglish