Lönebidrag

Du kan söka lönebidrag när du anställer en person med nedsatt arbetsförmåga på grund av funktions nedsättning, till exempel en begränsad rörelseförmåga eller psykisk ohälsa. Arbetsförmedlingen står då för en del av lönen under en period. Lönebidraget är till för att kompensera för de anpassningar som kan behöva göras på arbetsplatsen.

Om anställningen

Arbetsförmedlingen tar vi fram en plan tillsammans med företaget för att öka den anställdas arbetsförmåga. Den anställda ska ha kollektivavtalsenlig lön och andra förmåner som i väsentliga delar är likvärdiga kollektivavtalet i
branschen.

Det finns tre former av lönebidrag

  1. Lönebidrag för utveckling i anställning
    Bidrag för att en person ska pröva på ett yrke eller kunna gå en utbildning.
  2. Lönebidrag för anställning
    Bidrag för att anpassa arbete och arbetsplats för en anställd.
  3. Lönebidrag för trygghet i anställning
    Långvarigt stöd för att en anställd ska kunna behålla sitt jobb.

Arbetsförmedlingen gör en bedömning

Nivån på lönebidraget påverkas av lönekostnaden och arbetsförmågan hos den du vill anställa. Arbetsförmedlingen gör tillsammans med företaget en bedömning av personens arbetsförmåga. Företaget kan få bidrag för den del av lönekostnaden som inte är högre än en bruttolön på 19 100 kronor per månad för heltid. Det finns även möjlighet att få ett utvecklingsbidrag för utvecklingsinsatser.

Läs mer information här »

sv_SESwedish
en_GBEnglish sv_SESwedish
Scroll to Top