Arbetspraktik

Arbetspraktik kan hjälpa unga att komma ut i arbetslivet och personer som har varit arbetslösa länge att få en nystart eller en prova på period. Nyanlända kan till exempel testa om deras yrkeskunskap motsvarar de krav som finns på yrket i Sverige.

Vad innebär praktik?

  • Praktikperioden bestäms utifrån praktikantens behov.
  • Du behöver inte betala några arbetsgivarkostnader för den som praktiserar.
  • Praktikanten får aktivitetsstöd av Försäkringskassan och är försäkrad för arbetsskada.
  • Vi samråder med de fackliga organisationerna inför varje praktik.
  • Praktikanten kan bli kallad till obligatoriska möten med Arbetsförmedlingen.
  • Arbetsgivaren förväntas vara tillgänglig som handledare eller mentor under praktikperioden.
  • Praktikperioden bestäms utifrån praktikantens behov, men utgår från minst en vecka och max sex månader.

Gäller för dem som

  • Deltar i jobb och utvecklingsgarantin eller jobbgarantin för ungdomar.
  • Är över 25 år och saknar arbete.

Vad får praktikanten i ersättning?

När personen praktiserar får denne ersättning från Arbetsförmedlingen om den uppfyller våra krav. Vissa personer får ersättning från sin sjukförsäkring och kan kontakta Försäkringskassan för mer information.

Läs mer information här »

sv_SESwedish
en_GBEnglish sv_SESwedish
Scroll to Top